Izbraukuma foto salons druka

mc² Gastronome, izbraukuma foto studija un fotgrāfiju drukāšana

5-7.3.2010
Rīga

Saldumu Festivāls 2010, izbraukuma foto studija gan lieliem, gan maziem un gatavas fotogrāfijas 10x15 cm izmērā ar Gastronome logo dažās minūtēs.
Svarīgas ir ne tikai mārketnga aktivitātes, kas orientētas uz pārdošanu un peļņu, bet arī izklaidējošas atrakcijas pozitīvam noskaņojumam.